Giỏ hàng

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà IDO thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite của IDO www.ido.vn
Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, IDO không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, IDO sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của IDO được cung cấp trên website này.

IDO đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.


1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân


IDO thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:
a. Thực hiện và quản lý việc đặt hàng và giao hàng cho Khách hàng
b. Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
c. Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của IDO;
d. Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;


2. Loại thông tin thu thập


Những loại Thông tin cá nhân mà IDO thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:
a. Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh
b. Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi hàng, địa chỉ email
 

IDO cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với chúng tôi qua các hình thức được công bố trên website. 


3. Phương pháp thu thập thông tin

IDO thu thập các Thông tin cá nhân của Khách hàng nêu tại Mục 2 nêu trên qua website thông qua dịch vụ đặt hàng online, và chương trình Khách VIP.


4. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập 

IDO sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.


5. Việc công bố thông tin thu thập 

IDO có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

IDO sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin Khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.
Ngoài ra, IDO có thể phải cung cấp các Thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.
 
6. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập 

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho IDO đều có các quyền như sau:

a. Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;
b. Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;
c. Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập
d. Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
e. Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.
Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của IDO.
Trường hợp Khách hàng cung cấp cho IDO các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.


7. Việc sử dụng Cookies trên website của IDO

Cookies chỉ được IDO sử dụng để lưu lại trạng thái về Ngôn ngữ và Thị trường trong lần truy cập cuối cùng của Khách hàng tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho Khách hàng khi truy cập lần sau.


8. Việc cập nhật và ngôn ngữ của Chính sách bảo mật 

IDO sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để Khách hàng nhận biết được bản mới nhất.

Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong cách giải thích giữa bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu.

9. Thông tin liên hệ: – Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: ido.com.vn@gmail.com

IDO AUDIO
ĐT: 02436230062
Email: phuong@ido.com.vn
website: www.ido.vn

Danh sách so sánh